електрическо оборудване

ОБЩИНА СМОЛЯН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРИЕМА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Община Смолян продължава да приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Дейността се осъществява съвместно с „Елтехресурс“ АД,...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене