еврозона

При приемането на България в еврозоната лихвите по външните дългове на държавата, общините и фирми ще се понижат сериозно

При приемането на България в еврозоната лихвите по външните дългове на държавата, общините и фирми ще се понижат сериозно...

Водеща световна агенция с ключова новина за еврозоната, ще ни приемат…

Всички законодателни мерки, които отразяват ангажиментите след влизането във Валутно-курсовия механизъм II, са приети Световната рейтингова агенция Fitch Ratings...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене