юни 6, 2023

ПОЗОР! ЮЗУ бълва най – много бъдещи безработни в България!

Въпреки позитивните тенденции, и тазгодишният рейтинг регистрира големи диспропорции в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене