юни 1, 2023

Покана за участие в информационни срещи на тема: „Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 година”

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  от общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен ПОКАНА за участие в информационни срещи на...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене