Силвия Стоянова

Екоминистерството готви санкции за подкопаване на брега на Струма между Благоевград и Крупник

При последната проверка на река Струма от страна на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е установено подкопаване на левия бряг...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене