С предизборна незаконна сеч в ДЛС „Дикчан“ снабди с дърва за огрев хората в Сатовчанско

Природозащитници установиха незаконна сеч, извършена от горски служители на Държавно-ловно стопанство „Дикчан“.
След получен сигнал представители на организацията „За да остане природа“ са направили проверка на място, при която са установили отсечени над 80 дървета на територията на стопанството.

„Открихме десетки дървета без марка. Нашата информация е, че стопанството е организирало сечта за да осигури дърва за огрев на жителите на село Ваклиново в община Сатовча“, коментира СашоДунчев, представител на организацията.

За всички отсечени дървета са издадени превозни билети до село Ваклиново.

Случайно или не, сечта е извършвана в продължение на месец – два, в периода точно преди президентските избори у нас.

Трупите са превозвани до потребителите с камиони на ДЛС „Дикчан“.

Според природозащитниците сечта категорично не е бракониерска, тъй като сечището е избрано много навътре в стопанството, на трудно достъпен и стръмен терен – нещо, което един бракониер трудно би рискувал.

Проверката е установила, че няма нито една марка на отсечените дървета.

Щетата за гората е огромна – добита е най-хубавата строителна дървесина за огрев на местното население.

Рязани са най-хубавите и големи дървета, тъй като добивът при тях става най-бързо и лесно. Отсечени са дървета поне за десетина камиона, категоричен е Сашо Дунчев.

Най-скандалното е, че позволителното за сечта е издадено от самото ловно стопанство на горски служител. Така напрактика ДЛС „Дикчан“ издава разрешително за сеч само на себе си.

Вчера на място е извършена проверка и от представители на ЮЗДП и Регионалната дирекция по горите.

Извършителите на скандалната сеч са се опитали да приклият част от отрязаните дървета, като са ги прикривали с мъх и пръст.

Остава въпросът защо ДЛС „Дикчан“ е разрешило тази незаконна сеч на строителна дървесина и с каква цел тя е продадена за огрев на местното население точно в дните, преди изборите за президент у нас.

Наскоро природозащитниците от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа“ извършиха проверки в горите на Природен парк „Беласица“, които попадат в землищата на селата Коларово, Самуилово, Камена и Габрене.

На терен те установиха масови незаконни сечи на вековни букови и кестенови дървета, често прикривани с фалшиви марки. Някои от дърводобивните фирми с тежка строителна техника прокарват с тежка строителна техника незаконни горски пътища, водещи до унищожаването на горския ландшафт и до ерозия. Голяма част от високопланинските туристически маршрути са унищожени до непроходимост от използваните при дърводобива машини.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене