Люта битка за 180 говеда и кози на застреляния край с. Баня бизнесмен В. Донев-Доневио

Съдебните дела за разделяне имуществото на убития бизнесмен Васил Донев-Доневио продължават повече от 3 г. след смъртта му. Вдовицата води дела за дялове от фирми, в които той имал участие, за къща и др. имоти. Донев бе застрелян на 4 юли 2012 г. в джипа си край кравефермата до разложкото с. Баня.

Убит бе също шофьорът му, както и една от работничките, която се возела в автомобила. След смъртта на Доневио започнаха люти съдебни битки за наследството му, съобщава 24 часа онлаин.  Той има четири деца от две жени. От първата са Валентин и Йорданка, които са пълнолетни, а от втората Ивелина Андонова – Васил и Мария, които са малолетни.

Вдовицата Андонова заведе искова молба за делба срещу другите две деца на мъжа си от първата му жена. Тя настоява да бъдат допуснати до делба говеда и биволи – 94 броя, в това число телета и малачета 19, телета и малачета от 1 до 2 г. за угояване – 3 броя, крави млечни – 52 броя, крави месодайни – 15 броя и 88 кози. В хода на делото стана ясно, че две седмици след убийството на бизнесмена вдовицата Андонова е прехвърлила собствеността на всички животни, наследени от двете й деца, на големия син на Донев – Валентин. Свидетел потвърдил, че присъствал на уреждане на отношенията между Андонова и Валентин Донев във връзка с продажбата на животните.

Дори видял, че синът Валентин дал по 5000 лв. на двете малолетни деца на убития си баща, като парите прибрала майка им. След това вече Валентин Донев е бил вписан като собственик на всички животни и е получавал субсидии за отглеждането им. След това част от животните са били продадени, други заклани, а третии били изгубени. Съдът отхвърли иска за делба на несъществуващите вече говеда, крави и кози, като осъди Андонова да плати на Валентин Донев 1560 лв. за направените разноски по делото, а решението може да се обжалва пред окръжния съд в Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене