Днес България гласува за президент и вицепрезидент и на национален референдум.

Днес в България се провеждат изброи за президент и вицепрезидент и национален референдум. Изборният ден навсякъде в страната трябва да започне в 7 часа сутринта и да продължи dо 20:00 часа. Изборният ден може да бъде удължен максимум с час – тоест до 21 ч.

Ако в 20 часа пред дадена секция има опашка от негласували, член на СИК трябва да събере личните им карти и след това те да упражнят правото си на глас.

Гласуването в референдума не е задължително за разлика от вота за президент. Избирателите, които решат да участват в него, могат да отговорят само на един, на два или и на трите въпроса. Не е задължително и отговорите на всички въпроси да са еднакви.

Отчитането на гласовете ще се прави отделно за всеки въпрос

По указания на ЦИК членовете на секционните избирателни комисии ще трябва да уведомяват на влизане всеки избирател, че на 6 ноември се провеждат президентски избори и национален референдум.

Ако избирател желае да гласува само в допитването, комисията трябва да го информира, че гласуването на изборите вече е задължително, но без да го кара да упражнява правото си на глас. Гласуването става с лична карта или зелен паспорт, но само за родените до 31.12.1931 г.

За разлика от бюлетината за президентските избори тази за референдума ще се поставя в плик. Гласуването в референдума става с отбелязване на Х или V само в квадратчето с отговор “Да” или “Не” с химикал, пишещ със син цвят. Всякакви други знаци, драсканици, зачертавания на бюлетината или бюлетина, в която не е отбелязан нито един отговор или са посочени и двата на всички въпроси, правят гласа недействителен

При грешка избирателят има право да поиска нова бюлетина, но само веднъж. След като е отбелязал вота си, избирателят трябва да сгъне бюлетината и да я сложи в плика. След това пуска гласа си в кутията с бюлетините за референдума. Важно е да се знае, че гласовете за референдума и бюлетините за президентските избори се пускат в две различни кутии.

След като избирателят е гласувал, трябва да се подпише в списъка – в един или в два, ако е пуснал бюлетини за вота и за допитването.

Право да гласуват в референдума имат 6 832 288 българи Броят на гласувалите в последните парламентарни избори през 2014 г. е 3 500 585 души. Това е и базата за референдума. Всеки от трите въпроса ще се смята за валиден и приет, ако броят на гласувалите в референдума е равен или по-голям от броя на участвалите в парламентарните избори през 2014 г. и ако с “да” на съответния въпрос са отговорили над половината от участвалите в референдума.

ЦИК трябва да обяви резултатите от допитването до пет дни.

За първи път гласуването на президентските избори на 6 ноември ще е задължително. За първи път бюлетината с кандидатите ще започва от №2 и в нея ще липсва №9. За първи път освен 21 кандидатпрезидентски двойки в нея ще има и опция “Не подкрепям никого”.

Право на глас в президентските избори имат 6 834 278 българи. Гласуването в тях е задължително. Според Изборния кодекс, ако на два поредни избора от един и същ вид избирател не е гласувал, той ще бъде заличен от избирателните списъци. За изпълнено задължение при балотаж на президентските избори ще се брои и вот само в един от двата тура. Санкцията може да бъде избегната със служебна бележка до общината или документ, удостоверяващ, че даден избирател е имал уважителни причини, поради които не е упражнил правото си на глас.

ЦИК трябва да обяви резултатите от изборите и дали ще има балотаж най-късно до 20 ч на 8 ноември.

 

Автор: Станислава Христова, E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене