Започна се! Стартира „спасителната операция в бяло“! Кметът Д. Бръчков внесе предложение до ОБС за първи действия в процеса за обединяване на болниците в Петрич и Сандански

Кметът Димитър Бръчков предлага започване на процедурата, с която МБАЛ „Рокфелер” ЕООД Петрич временно да стане втори адрес на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД Сандански. Процесът включва съветниците, макар и формално да вземат решение за „отдаване под наем” на санданската болница на част от сграден фонд, помощно и медицинско оборудване в Петрич, според юридическите изисквания.

Този процес по никакъв начин не променя практически дейността на лечебното заведение, както и ръководството, което остава като решение на съветниците в Петрич. Целта е петричката болница да бъде спасена от запор на сметките и практически фалит, предвид финансовото и състояние. „Говорим само за документално оформяне на процеса на първи етап”, подчерта кметът Димитър Бръчков. Градоначалникът предлага също

Общински съвет – Петрич да даде съгласие на втори етап да бъде възложено проучване на възможностите за създаване на едно търговско дружество, собственост на двете общини. Разговори в тази посока вече са водени с ръководството на Община Сандански. Правната форма , разпределението на дяловете, начинът на управление също да бъдат предмет на решение на общинските съветници. Процедурата следва да бъде извършена до 30.09.2017 година.
Анализът за последните 10 години показва прогресивно нарастване на субсидията от Община Петрич към МБАЛ „Рокфелер” за текуща дейност. Същото важи и за стойността на опростените вземания за храна. Въпреки това подпомагане от страна на Общината, болницата в Петрич бележи изключително прогресивен спад в основните си финансови показатели, за да се стигне до загуба от дейността през 2015 г. в размер на 1 300 000 лв. Следва да се отбележи, че преведените субсидии за 2015г. в размер на 1 146 331 лева от община Петрич не са приход от дейност, което всъщност кореспондира с факта, че загубата на дружеството за 2015г. е в много по-голям размер от посочената счетоводна такава.

Всичко това показва, че МБАЛ”Рокфелер” ЕООД трудно може да осъществява нормално дейността си самостоятелно на територията на община Петрич в съвременните условия и да отговаря на условията на непрекъснато променяща се национална здравна реформа. Това налага и необходимостта да се търсят нови алтернативни начини и възможности за съществуване на болнична дейност на територията на Община Петрич като обединяване на дейността на дружеството с дейността на най – близкото лечебно заведение от региона, а именно:

МБАЛ „Свети Врач” ЕООД – град Сандански. В мотивите за обединяване на болниците в Петрич и Сандански кметът Димитър Бръчков посочва, че с обединената форма ще се създадат възможности за мобилност на специалисти и лекари и възможност за покриване на нуждите на населението, без да се налага болните сами да пътуват между двете населени места. Ще се създадат възможности за повишаване на професионалното ниво на болничните отделения и възможност за повишаване на техния капацитет.

Създаването на обединена структура ще осигури възможност за повече клинични пътеки с цел покриване на нуждите на населението не само в двете общини, но и в региона. Ще се създадат нови възможности и за повишаване на квалификацията на лекарите . Наличието на едно обединено модерно лечебно заведение в съвременните условия е един наистина алтернативен метод за оздравяване на МБАЛ „Рокфелер„ ЕООД и поемането по един нов път свързан с подобряване на здравното обслужване на населението на Община Петрич, обобщава в предложението си до Общински съвет кметът Димитър Бръчков.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене