Отново спечелен проект за община Сатовча

Преди дни на официална церемония заместник-министрите на МРРБ от правителствата на България и Македония – Деница Николова и Люпчо Пензов, връчиха подписаният договор на кметовете на общините Сатовча и Липково,Република Македония за изпълнението на новия съвместен проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ ”България – Македония“ с работно заглавие „ Благоустрояване на коритото на река „Бистри- ца“ в село Сатовча като туристическа атракция – пешеходна зона, велоалея, кът за отдих, стени, парапети и осветление от О.Т. 362 до О.Т. 248 по плана на село Сатовча“. Одобреният проект е в областта наопазването на околната среда, устойчиво оползотворяване на природните ресурси,диверсификация на туристическия продукт, който се предлага в пограничните региони, и създаването на нови атракции и посетителски маршрути, които ще дадат възможност регионите да имат своя по-голям принос в туризма и увеличение на туристопотока, а това от своя страна ще доведе до икономическо развитие и растеж в регионите. Превенция на риска от бедствия и аварии, енергийна ефективност и образователни инициативи са другите мерки в одобреният проект. По проекта се предвиждат дейности като: почистване и култивиране на участъци от речното корито на река „Бистрица“ в село Сатовча и изграждане на подпорни стени. Ще се изгради корекционна стена в участъка на реката, граничеща с футболното игрище и създаване на обособена пешеходна зона велоалея и места за отдих. В обособената пешеходна зона ще се изградят пясъчници и допълнителни места за сядане, което ще привлече и посетители, които ще могат да наблюдават състезанията без да присъстват директно на терена или да се забавляват, използвайки създадените възможности. На местата, на които ще се изграждат корекционни стени ще се монтират предпазни парапети. На двата пешеходни моста ще се подменят парапетите и поднови настилката, което ще ги направи безопасни и ще могат да се впишат в средата. Ще се монтира и нов парапет на съществуващият масивен мост, който в момента е без предпазен парапет. Съществуващият дървен пешеходен мост над реката в горния й участък ще се подмени със стоманен такъв, като се използват вече изградените устои. Ще се монтира и нова подова настилка. Предвидени са дейности за обмяна на информация и опит между партньорите, обучение за поддържане и ползване на реките в населените места, като място за обучение и прекарване на свободното време. Дейности за популяризиране на мерките за опазване на речните корита и водата и ползването на свободното време за обучения на младите хора. Дейности за управление на проекта, който ще се реализира в рамките на 24 месеца в партньорството на читалище Плетена и с водещото партньорство на община Липково, Република Македония.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене