ДГ № 4 „Роса“ – Благоевград участва в образователна екологична програма на Национален парк „Рила“

45 деца от 4 „а“ и „б“ подготвителни групи и техните учители и възпитатели, водени от Ивет Здравкова – директор на Детска градина № 4 „Роса“, взеха участие в образователна екологична програма „Национален парк „Рила“ – класна стая на открито”.

Програмата се осъществи със съдействието и подкрепата на Община Благоевград, Регионално управление на образованието – Благоевград и Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград.

Екозаниманията започнаха в класните стаи на открито в местността „Карталска поляна“, на територията на най-големия националния парк в България, където децата научиха интересни и забележителни факти за защитената територия.

Експертите и служителите от парковата охрана от Национален парк „Рила“ разказаха за най-стария горски резерват у нас – Парангалица /обявен на 30 юни 1933 г./, за най-високото дърво /смърчът, висок 55,5 м/, за някои от балканските природни първенци като най-високия връх – Мусала /2925,40 м/, най-големия резерват – Централен рилски резерват /с площ от 12 393 ха/ и много други.

Програмата продължи в хижа „Бодрост“, където с беседа, мултимедийна презентация и еко-игра децата от детската градина се запознаха с дивата природа, забележителностите и местата с най-съхранена природа – резерватите. Младите бъдещи природозащитници показаха завидни знания в проведената еко-викторина за живата и нежива природа на националния парк и получиха разнообразни награди.

Представителите на Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград връчиха на детската градина обучителни материали за растенията, животните и гъбите и обещаха да проведат опознавателен маршрут по екопътека „Запазена Парангалица“ с посещение до най-високото дърво в България.

Въвличането на децата от подготвителна група на детската градина в образователната екологична програма „Национален парк „Рила“ – класна стая на открито” даде възможност те да придобият и усвоят нови знания за природата, да научат основните правила и начини за нейното опазване и да формират трайни нагласи в тази посока, което е с особено важно значение за подрастващите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене