„Училища Европа“ – Банско открива „Център за чуждоезиково обучение“

Събитието ще се случи на 7 октомври 

То ще стартира от от 17:30 часа в офиса на ул.“Тодор Александров“  №4 .

Гости на откриването ще бъдат: г-жа Маргарита Христова – управител на„Училища Европа“- регион София, представители на Община Банско, директори на учебни заведения.

Училища ЕВРОПА® са създадени през 1993 година, с предмет на дейност разработване и внедряване на програми за езиково обучение и квалификационни курсове, обучение по професии, информационни технологии и мениджмънт, съобразени с международните стандарти и изисквания.

Училища ЕВРОПА® са най-голямата образователна верига за изучаване на английски и други чужди езици в България, разполагаща с 42 учебни бази в цялата страна.

Учебните програми са разработени в сътрудничество с University of Westminster – Лондон и ICC-The International Language Association, и са одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Училища ЕВРОПА® са оторизиран център BG015 ECET-Europe Schools за изпитите на Cambridge English Language Assessment при Университета Кеймбридж.

Училища ЕВРОПА® са член на най-престижните международни образователни мрежи: ICC-The International Language Association, Lingu@net World Wide, Euro-Languages Net, ENIL – European Network for Intergenerational Learning, e-Euroinclusion, и работят в тясно сътрудничество с над 50 организации от различни страни по различни европейски и международни проекти.

Училища ЕВРОПА® са единствената българска образователна институция, притежаваща лиценз за издаване на Европейско езиково портфолио на Съвета на Европа за ученици от горните класове, за възрастни и професионални цели (Акредитационен № 8.2001), както и за деца (Акредитационен № 53.2003).

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене