Бивш и настоящ председател се борят за шефското място на Районен съд – Благоевград

Бивш и настоящ председател ще се борят за шефското място на Районен съд – Благоевград. Вера Янева-Коева и Владимир Пензов влизат в повторна битка, след като първият им опит през януари се провали. За разлика от тогава, когато в конкурса участваше и съдия Атанас Иванов и нито един от тримата кандидати не получи минимума от 13 гласа, за да бъде избран, сега ще има пряк двубой между сегашната председателка и нейния заместник.

Припомняме, че Владимир Пензов изпълняваше функциите на председател след изтичане на управленския мандат на титуляря Екатерина Николова. На 27 април съдебната квота на ВСС го смени и назначи за временен шеф Вера Янева-Коева, като „за“ гласуваха 8 членове, а 6 бяха „против“. Владимир Пензов обаче остана неин заместник. Вера Коева подаде документи за участие в новия конкурс за административен ръководител. Тя има 16 години юридически стаж, 13 от които в РС – Благоевград, преди да стане младши съдия в Окръжен съд, е била 2 месеца прокурор в РП – Сандански.

Владимир Пензов има 19-годишен юридически стаж , от които 11 г. в РС – Благоевград, като от 2011 г. до момента е зам. председател. Преди това е бил 2 години мл. съдия в Окръжен съд и 5 години адвокат. И двамата кандидати за шефове са с много добра атестация. Датата за провеждане на конкурса, когато ще бъдат изслушани двамата кандидати, все още не е определена от ВСС.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене