ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРОДАДАТ ГОРИТЕ СИ НА ДЪРЖАВАТА

  • Притежатели на малки горски имоти в Елешница, Благоевград, Етрополе, Кюстендил, Рибарица, София, Елин Пелин вече са подали заявления
  • Крайният срок за прием на документи е 20 септември

 

Много голям интерес да продадат горите си на държавата проявяват частни собственици, чиито имоти попадат на територията на Югозападното държавно предприятие в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и части от Ловешка и Пазарджишка. Възможността за закупуване на малки частни горски имоти – до 5 хектара, се предоставя от МЗХ за първи път. Целта на кампанията, която стартира на 18 юли, е комасация на терените и по-добро стопанисване на горите, тъй като най-тежките нарушения и незаконни сечи се извършват предимно в частни имоти. Стопаните им нямат възможност да ги опазват и грижат за тях, горите не им носят доходи, а пазарът на горски имоти е специфичен.

Общо 935 000 хектара са горските територии в обхвата на ЮЗДП. От тях 686 000 хектара (73,4%) са държавни гори, в т.ч. 77 684 хектара (8%) са собственост на частни физически лица. По-голямата част от тях са мозаечно разпръснати в различните области. Най-много частни гори има в Ловешка област, в района на Тетевен и Рибарица – 20%. След тях се нареждат областите Кюстендил – 13%, Софийска – 9% и Благоевград – с 3,6 %.

По-малко от две седмици до крайния срок за приемане на заявления – 20 септември, в ЮЗДП пълен комплект документи са подали собственици на гори, попадащи на териториите на държавните горски стопанства Елешница, Благоевград, Етрополе, Кюстендил, Рибарица, София, Елин Пелин.

За улеснение на кандидат-продавачите заявления могат да се подават както в Централното управление на ЮЗДП, така и в съответното териториално поделение, в чийто обхват се намира горският имот. Заявлението е по образец и може да бъде намерено на адрес www.uzdp.bg

 

                                                        

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене