Отчуждават частни имоти в Благоевград и Симитли заради изграждането на лот 3.1 от магистрала „Струма“

Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на лот 3.1 от автомагистрала „Струма“.

Терените се намират в землищата на селата Зелен дол, Покровник, Мощанец, Церово и Градево и град Симитли. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението на правителството може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Лот 3.1 обхваща отсечката Благоевград – Крупник с дължина около 12,6 км. За него са предвидени 8 мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 надлеза, 3 подлеза, 4 селскостопански подлеза и 3 пътни възли.

Същият лот включва и изграждането на тунел „Железница“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене