Проверка на РИОСВ – Благоевград за незаконно събиране на мурсалски чай приключи с четири административни акта

Незабавна проверка за събиране на мурсалски чай от естествени находища бе разпоредена след сигнал, получен в Министерството на околната среда и водите. Събирането на мурсалски чай (Sideritis scardica) от естествени находища е забранено със заповед на министъра на околната среда и водите не само за търговски, но и за лични нужди. Нарушението е в района на с. Голешево, по посока към връх „Гоцев връх“ в Славянка планина.1468939434
В резултат на извършената проверка от РИОСВ – Благоевград бяха съставени четири административни акта на физически лица по Закона за лечебните растения, чрез които са иззети набраните количества от лечебното растение.
На базата на административните актове ще бъде издадено наказателно постановление. РИОСВ – Благоевград продължава да следи случая.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене