Кои са най-удобните места за къмпинг в горите на Югозапада

От този летен сезон Югозападното държавно предприятие дава възможност на любителите на почивката сред природата да разположат палатки и каравани на специално обособени места за къмпингуване в горски територии. Тази стъпка е част от политиката на Министерството на земеделието и храните за предоставяне на минимални условия за туристите, които избират този начин на почивка, и е само началото на продължителен процес за определяне на нови зони за къмпингуване.

 Местата, подходящи за този вид туризъм, са в районите на три териториални поделения на ЮЗДП, в областите Пазарджик, Благоевград и Софийска. Палатки могат да се разпъват в местността „Ливада Бачия” в Рила /„ДГС Белово”/, която е вилна зона и предпочитано място за отдих и туризъм. Местността „Вищерица” в Западните Родопи, в района на „ДГС Гърмен”, е друга възможност за почиващите, които биха могли да си организират и велопоходи. Чудесно място за къмпингуване предлагат и държавните горски територии около язовир Душанци, стопанисвани от ”ДГС Пирдоп”.

В обособените за къмпинг зони са създадени базови условия за почиващите – поставени са сигнални ленти и указателни табели, кошчета за отпадъци, обезопасени и обозначени са местата, където единствено може да се пали огън. В зависимост от интереса ЮЗДП има готовност да извърши подобрения.

http://hronika-bg.com/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене