Българинът масово се преселва от града на село

Българинът масово се преселва от града на село, сочат резултатите на Националния статистически институт.

За изминалата година 37 % от преселванията у нас са били от градове в села, съобщава Агрозона. Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението „село – град“ – 17 % и „село – село“ – 9.6%.

От преселващите се в страната за ново местоживеене – 17 800 души са избрали област София. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към София са  Благоевград – 7.5%, Пловдив – 6.1%, и Враца – 4.7%. Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград и Силистра, съответно по 0.8 и 0.9%.

През 2015 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 119 202 души. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене 47.7% са мъже и 52.3% – жени. По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял са хората във възрастовата група 20 – 39 години.

29 470 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като от тях 52.1% са мъже. На възраст 20 – 39 години са 43.6% от емигрантите. Във възрастовата група 40 – 59 години относителният им дял е 25.3%. Най-младите емигранти (под 20 години) са 17.5%, а тези на 60 и повече навършени години – 13.5% от всички емигранти. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (23.0%), Великобритания (14.3%) и Испания (11.5%).

25 223 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 53.5%, а на жените – 45.5%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (24.3%), Сирия (15.9%) и Русия (14 %).

ИЛИНДЕНПРЕС

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене