Без категория

Започна кампанията за директни плащания, до 15 май земеделските производители трябва да подадат документите си

земеделски производители

На 4 март започна кампанията за директни плащания 2014. В срок до 15 май всички земеделски произодители, които не желаят да бъдат санкционирани трябва да подадат документите си. Във втория случай – до 9 юни т.г.
Как в заявленията ще се кандидатства за новото преразпределително плащане питат вече фермерите.
Според МЗХ няма да имат повод за притеснения, в новите образци ще има раздел, в който да попълнят, че кандидатстват.
Животновъдите пък се интересуват как ще кандидатстват за обвързаната подкрепа. От тази година помощта ще бъде по-голяма, а допълнителните субсидии стават от 50 лв. на 200 лв. за глава.
Отговор очакват и производителите на плодове и зеленчуци, за които обвързаната помощ тази година също е увеличена.
По принцип 2014 г. е преходна, което означава нещо като нулева година и за нея действат всички правила и норми от 2013 година.
Припомняме кои схеми действаха през 2013-а и трябва пак да са в сила
Схема за единно плащане на площ (СЕПП), при която плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с количеството произведена продукция.
Допустими за подпомагане бяха обработваемата (орна) земя, постоянно затревени площи (пасища и ливади), трайните насаждения и семейни градини.
Схема за ягоди и малини, необвързана с производството, по която помощта се определя въз основа на допустимите за подпомагане хектари, които е имал кандидатът за подпомагане през 2008 г.
Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци. За да получат подпомагане, производителите трябва да отглеждат най-малко 4 декара зеленчуци или 5 декара плодове и площите да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние. Бюджетът на схемата беше 15 млн.лева годишно за 2013 г. при 3% обвързана подкрепа, но за 2014 г. този процент вече е 6,5%.
Схеми за специфично подпомагане на животновъдите, които отглеждат млечни крави и овце-майки и кози-майки.
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството.
Национални доплащания
Такива през 2013 г имаше за говеда – за земеделски стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи.
За 2013 г. съгласно заповед на министъра на земеделието и храните с No РД09-698 от 16.10.2013 г. ставките бяха определени в размер на 200 лв. за говедо и 350 лв. за бивол.
Национални доплащания за крави с бозаещи телета – за земеделски стопани, които не притежават индивидуална млечна квота и отглеждат в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета.
За 2013 г. съгласно Заповед на министъра на земеделието и храните с No РД09-698 от 16.10.2013 г. ставката по тази схема беше 50 лв. на глава животно.
Национални доплащания за овце-майки и/или кози-майки за стопани, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки, или 50 или повече кози-майки, или 50 или повече овце-майки и кози-майки.
За 2013 г. съгласно Заповед на министъра на земеделието и храните с No РД09-698 от 16.10.2013 г. подпомагането по тази схема беше 41 лв. на глава животно.
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми – за производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота.
За 2013 г. подпомагането по тази схема беше определено със заповед на министъра на земеделието и храните с No РД 09-859 от 10.12.2013 г. в размер на 205 лв. за млечна крава.
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони – за производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота.
За 2013 г. подпомагането по тази схема беше определено със заповед на министъра на земеделието и храните с No РД 09-859 от 10.12.2013 г. в размер на 220 лв. за млечна крава.
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони – за производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма в общините в нитратно уязвими зони.
За 2013 г. подпомагането по тази схема беше определено със заповед на министъра на земеделието и храните с No РД 09-859 от 10.12.2013 г. в размер на 185 лв. за млечна крава в нитратно уязвими зони и 111 лева в предишни нитратно уязвими зони.
Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България – за 2013 г. подпомагането по тази схема беше определено със заповед на министъра на земеделието и храните с No РД 09-859 от 10.12.2013 г. в размер на 40 лв. на глава животно.
Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони – за 2013 г. подпомагането по тази схема беше определено със заповед на министъра на земеделието и храните с No РД 09-859 от 10.12.2013 г. в размер на 35 лв. на глава животно.

struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене