Eксперт от разплащателната агенция в Благоевград отива на съд, вижте защо

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Ц.Т.Т. за представяне на неверни сведения с цел получаване на средства, предоставени от Европейския съюз – престъпление по чл.248а, ал. 5 вр. ал. 2 и по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 пр. 1 от Наказателния кодекс.
На 04.12.2012 г., в гр. Благоевград, обвиняемата Ц.Т.Т. пред експерт в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в града, отдел РРА-Разплащателна агенция, представила неверни сведения в Заявление за подпомагане, декларирайки, че няма задължения към Републиканския бюджет и ползвайки се от неистинско удостоверение за наличието или липсата на задължения.
По този начин, въпреки че към датата на подаването на сведенията, същата е имала задължения в размер на 1 231.39 лв., чрез незаконни действия е успяла да получи средства, предоставени от Европейския съюз на българската държава – а именно сумата от 2 345.60 лв. Субсидията била осигурена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските района за периода 2007-2013 г.
Предстои Окръжният съд в града да насрочи първото заседание по делото.

struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене