Иван Минков осъди Комисията за конфликт на интереси

Кметът на Кочериново осъди Националната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ , след нейно неправилно становище. Иван Минков не е бил в конфликт на интереси, съвместявайки кметския пост с председателството на читалищното настоятелство при НЧ „Пробуда 1919”-гр. Кочериново, в началото на първия си мандат, е категоричното решение на Върховен административен съд. Съдът отхвърля твърдението, че благодарение на това читалището е получило увеличение на субсидията и че кметът е нарушил закона, неподавайки декларация за участието си в читалищното настоятелство.

Тричленен състав на ВАС оставя в сила решението на Административен съд-гр. София, а Комисията  ще трябва да покрие разноските по делото, които са в размер на 600 лв.

Според решението на ВАС, административният акт на КПУКИ не съдържа анализ за причините,  довели до увеличаване субсидията на НЧ „Пробуда 1019” и е издаден в противоречие с целта на закона.

Магистратите са категорични, че доводите за свързаност между кметските задължения на Минков и разпределянето на читалищната субсидия между културните институции в общината са неоснователни, а доказателства за икономическа или политическа зависимост с читалище „Пробуда 1919” няма . Градоначалникът не е получавал възнаграждение, а по закон читалищата не разпределят печалба, обобщава съдът. Средствата от субсидията са разпределяни в съответствие с изискванията на Закона за народните читалища, от комисия и без неговото участие, а подписаните платежни нареждани в периода от 1.01.2012 г. до 31.07.2012 г. ,са в изпълнение на решения, взети от ресорната комисия, категоричен е съставът на ВАС, председателстван от съдия Йовка Дражева.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене