В Дупница преобладават жените пред мъжете, тенденцията се запазва през последните 6 години

Мъжете са по-малко на територията на община Дупница в сравнение с жените към края на миналата година. 21 503 са представителите на женския пол, докато мъжете са 20 048.

Женският пол да надделява е тенденцията от последните 6 години в общината, показва справката, която е заложена в общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година.

Средната гъстота на населението е 131 ч/кв.км, при средно 45 ч/кв.км за областта. 74,8 % от населението на общината живее в градския център, при 68,4 за областта.

Другата интересна подробност е, че Дупница е най-гъсто населената община в областта и въобще една от най-гъсто населените в Югозападния район.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене