Владимир Добрев, БДЗП: Египетският лешояд е санитарят на природата

Снимка: БДЗП; Владимир Добрев, БДЗП: Египетският лешояд е санитарят на природата

Владимир Добрев, координатор на проекта на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) – Пловидв „Помощ за египетския лешояд“ в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив за дейностите по проекта и значението на най-застрашената хищна птица в Европа за природата и хората.

Фокус: Какво представлява проектът „Помощ за египетския лешояд“?
Владимир Добрев: Проектът цели опазването на египетския лешояд на Балканите и спиране на драстичния спад в популацията му с редица природозащитни и изследователски дейности в рамките на пет години. Осъществява се на територията на България и Гърция, където се размножават около 60% от египетските лешояди на Балканите.
Фокус: Какви дейности извършвате в момента по проекта?
Владимир Добрев: Като начало на гнездовия сезон една от основните ни дейности е проверка на всички гнездови територии, т.е. местата, на които видът се размножава в България, с цел установяване на гнездовия статус – колко двойки има тази година и колко от тях ще се размножават. Също така от началото на всеки гнездови сезон има целево подхранване на повече от 60% от двойките, което означава, че им осигуряваме допълнителна храна, която е безопасна, тъй като една от основните заплахи за вида е консумирането на храна, която съдържа антибиотици или други вредни вещества, които попадат вторично в организма на лешоядите. Те се хранят с умрели животни, които са лекувани с лекарства. Огромен проблем за вида е използването на отрови. Осигуряването на допълнителна храна за вида намалява шанса от отравяне на птиците и това е една от основните природозащитни мерки, които се прилагат в България и чужбина.
Фокус: Какво е бъдещето на египетския лешояд в България?
Владимир Добрев: Трябва да отбележим, че това е най-застрашената хищна птица в Европа, намаляваща в най-бързи темпове. В последните години се превръща в една от най-редките птици и в световен мащаб. Навсякъде в ареала на вида популацията спада драстично поради ред причини. Това се случва и в България, където видът за последните 10-15 години е намалял с около 60%. Бъдещето на птиците е доста неясно, но много хора работят за опазването му. Вече от няколко години и ние работим на доста широк фронт с много партньори – в Африка, в Азия, на Балканите… Надявам се, че с общи усилия и с добро планиране ще успеем да спасим вида от изчезване от Балканите и България.
Фокус: Колко египетски лешояда има на територията на България и каква е разликата с броя на лешоядите в миналото?
Владимир Добрев: Миналата година в България имаше 28 двойки, а в Гърция – около 10. На фона на двойките в миналото броят им изглежда доста незначителен. Преди петдесетина години видът се е размножавал на територията на цялата страна. В момента се е съхранил на няколко места – главно в Източни Родопи и Североизточна България, където има няколко бройки. Като цяло ареалът на вида се е свил доста и буквално е на ръба на изчезването с тридесетината двойки, които са останали в момента.
Фокус: Какво е взаимодействието на египетския лешояд с хората? Има ли такова?
Владимир Добрев: Да, има. Още от Древността е свързан с хората. В някои части на света е свещена птица. В Индия гнезди по сградите, в близост до хората. На останалите места, както и в Източни Родопи, също гнезди близо до тях, тъй като е свързан пряко с екстензивното животновъдство, и винаги може да бъде открит там, където има много домашни животни. В Древен Египет е бил изобразяване сред йероглифите в пирамидите. За мюсюлманите в България е свещена птица. За него има стара легенда, в която спасява пророка Мохамед. Оттогава за мюсюлманите е свещен и го наричат „Ак Баба“, което означава „Белият баща“. В този случай „бял“ означава „свещен“, а не е толкова в значението на цвят. От дълбока древност е свързан с хората.
Фокус: Има ли биологично и екологично значение за хората?
Владимир Добрев: Да. Както останалите видове лешояди, така и египетският заема много специфична екологична ниша. Той е санитар на природата. Полезен е, защото помага за изчистването на умрели животни, като по този начин предотвратява разпространението на заразни болести сред домашните животни и хората. Според мен всеки човек трябва да обръща повече внимание на опазването на природата и животните в нея, защото всички сме свързани. Всички сме част от една дълга верига, от която, ако се скъса една бримка, всичко се променя и така се нарушава балансът. Всички сме свързани.
Александър ПЕТРОВ

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене