Електронна платформа улеснява обслужването на бизнеса в ОДБХ

електронна платформа

Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград внедрява електронна платформа за улесняване обслужването на бизнеса и населението. Това стана на срещата в Гоце Делчев, организирана от Областна управа-Благоевград с представители на всички териториални поделения на държавната администрация, местната власт и бизнеса. Инициативата бе част от поредицата срещи, организирани в региона за обсъждане на теми и въпроси, които касаят работата на структурите при обслужването на населението и бизнеса.

Електронната платформа на дирекцията е част от дейностите, реализирани по трансграничен проект с агенцията по храните на Република Гърция и има за цел максимално да облекчи процесите по обслужване на бизнеса и гражданите, както и да гарантира в максимална степен прозрачността в придвижването на преписките и документооборота.

На срещата бе подчертана добрата практика, въведена от ОДБХ- Благоевград, за реализиране на срещи с бизнес-операторите, на които се разясняват новостите в законодателството и нормативната база, както и изясняване на установени проблеми, констатирани при проверките по места.

infomreja.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене