ЧЕЗ оповести огромните кражби на електроенергия в Западна България

Най-често срещаните нарушения са манипулирани електромери

Най-често срещаните нарушения са манипулиран електромер и присъединявания преди средствата за търговско измерване „ЧЕЗ Разпределение България“ извърши 66415 проверки за кражби на електроенергия в Западна България през 2015 г. и констатира 6 458 случая на незаконно потребление на електроенергия.

В следствие на нарушенията е дотаксувана електроенергия в размер на 31 575 000 киловатчаса. С 1566 повече са установените кражби през 2015 г., в сравнение с тези през 2014 г., когато компанията констатира 4892 случая на незаконно потребление.

През първите два месеца на 2016 г. са установени 1242 нарушения, като дотаксуваната електрическа енергия е в размер на 6 218 000 киловатчаса, което е близо два пъти повече спрямо януари и февруари 2015 г., когато проверките са довели до дотаксуване на 3 223 000 киловатчаса.

Най-често срещаните нарушения са манипулирани електромери и присъединявания преди средствата за търговско измерване.

Въпреки че не заплащат пряко кражбите, от незаконните присъединявания най-много страдат гражданите. Нерегламентираната консумация на ток застрашава качеството на доставяната до клиентите на компанията електроенергия. Вследствие на това се претоварват съоръжения, причиняват се прекъсвания на захранването, чести аварии и повреждане на електроуреди, а напоследък, все по-често, застрашават и човешкия живот.

Кражбите на електроенергия не само понижават сигурността на електрозахранването за редовните платци, но за отстраняването на авариите и щетите се отклоняват средства от и без това ограничения инвестиционен ресурс на ЧЕЗ, който в противен случай би могъл да се използва за развитие и модернизация на мрежата, както и за подобряване на услугите.

www.blitz.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене