Ясни са имената на новите директори в Община Дупница

Станаха ясни имената на новите директори на Дирекция и началник-отдели в Община Дупница. Комисиите, които бяха ангажирани с провеждането на конкурсите се произнесоха по изборът си след проведените интервюта с кандидатите.

За директор на Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност” бе избрана Мая Спасова, за началник на отдел: ”Екология, чистота и временна трудова заетост” – Десислава Борисова, за началник на отдел „Транспорт и сигурност” – Александър Паризов, за началник на отдел „Култура, образование и младежки дейности” – Тодор Петков, за началник на отдел „Търговски дейности и управление на общински активи” – Цветанка Вуковска, за началник на отдел „Инфраструктурни проекти и обществени поръчки” – Милена Емилова Йорданова.

За началник на отдел „Социални проекти с европейско, национално и местно финансиране” – няма класирани кандидати, като в следващите дни ще стане ясно кой ще изпълнява временно тази длъжност до провеждането на нов конкурс.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене