Илиана Раева изригна срещу „Зелените“: Не всички сме без мозъци и не всички можете да манипулирате!

 

Ралица ВАСИЛЕВА

Илиана Раева из­ригна срещу „Зеле­ните“. Половинката на Наско Сираков написа гневен пост в социалната мрежа „Фейсбук“, в който посочва, че ѝ е ом­ръзнало от лъжите и пре­тенциите на активистите. „Не всички сме без мозъци и не всички можете да ма­нипулирате“, пише „златно­то момиче“. Тя призовава да се разкрие истината за парите, дадени на „зеле­ните“. Раева цитира и пост на Владимир Каролев по същата тема. Вижте какво написа още тя:

„Всички искам да прочетете това!!!

Моля!!!

Зелено, „Зелени“, ама ми писна от тези „ЗЕЛЕНИ“!!!

Хайде малко по­вечко РЕСПЕКТ към мислещите и знаещите, за какво иде реч, г- да „ЗЕ­ЛЕНИ“!!!

Зелени ли сте, червени ли сте, пембени ли сте, не знам, но със сигурност знам, че ми омръзна да слушам исканията и „борбите“ ви за природата в Бълга­рия!

Е, не всички сме без мозъци и не всички можете да мани­пулирате!!!

Аз пък искам нормални ку­рорти! Искам лифт от центъ­ра на София до Черни връх! Искам планините ни да бъдат годни за чужденците и бълга­рите и не да ходим да караме ски в чужбина, а тук да кара­ме!!! Искам парите на чуж­денците да идват в нашите курорти, защото аз ПЪТУВАМ и ЗНАМ какви курорти имат хората навън и какъв туризъм правят!!! Къде сте да тропате по масата за бетоновото лего, в което превърнаха курорти­те по морето ни, къде сте да протестирате за наглото из­сичане ежедневно на горите ни?! Защо не протестирате за абсурдното застрояване в центъра на София в квартал „Лозенец“, където на уличките между блокове­те не могат две коли да се раз­минат от застро­яване?! Да про­дължа ли?! Няма да ми стигне ве­черта!! Какво е това избирател­но протестира­не, питам аз?! Искам да спре­те да пречите за развитието на туризма в България, защо­то безумното ви протестиране ще ме накара да си мисля, че сте ЛОБИСТИ!!!! Искам втори лифт в Банско, защото този лифт с нищо няма да застра­ши екологията там, но може би ще застраши притока на пари в някои чужди курорти!!!

Искам ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РБЪЛГАРИЯ да спре да се съобразява с вашите избира­телни и безпринципни иска­ния!

Искам да знам, наистина ли сте получили всички тези ми­лиони?!

Ето какво пише Владимир Каролев:

„Това са тримата водачи на акцията за саботиране на днешната кръгла маса за ту­ризма – Андрей Ковачев (бивш шеф на ПП Зелените, жена му управлява СДП Балкани), Кон­стантин Иванов (WWF), Любо­мир Костадинов (WWF). Баш- шефка на WWF е жената на Тома Белев от Зелени Балка­ни. НПО-тата, в които същите участват, напоследък са спе­челили или изпълнявали про­екти за над 41 милиона лева. Присъдружното им НПО БДЗП е входирало на сайта на МОСВ план с искане за 50 милиона лева, за да опазва червено­гуша гъска. За същия план вече са били дадени 5 мили­она лева. Кратък преглед на някои проекти, финансирани от Министерство на околната среда и програма LIFE (източ­ници са ИСУН и ЕК):

Гонили са чайки от лагуни и са строили места за секс на фламинго в български и ита­лиански лагуни – 10 000 000 лева

Броили са соколи – 3 000 000 лева

Местят 48 черни лешояди за 7 000 000 лева

Местят големи европейски лешояди за 3 000 000 лева

Следили са дива коза със сателит – 580 000 лева

Мътили са яйца на косте­нурки – 918 000 лева

Гледали са кокичета, муш­мули и главочи във Витоша – 1 900 000 лева

Ходили са на гости на итали­ански, гръцки и румънски зе­лени да разговарят как да се опазят едри хищници – 5 000 000 лева

Въдили са есетри – 1 400 000 лева

Плевили са буре­ни около Сребърна – 1 400 000 лева

Броили са риби и миди в Русенски лом – 800 000 лева

Хранили черен лешояд – 650 000 лева

Гледали са пла­нински кеклик – 1 100 000 лева

Давали са акъл как да се опази язовир Овчарица – 450 000 лева

Развъждали са лалугери – 470 000 лева

Садили са върби в Дими­тровград – 1 650 000 лева

Изграждали са гнезда на ча­пли в Марица – 1 400 000 лева

Правили са гнезда на рибар­ки в Поморийско езеро – 780 000 лева

Давали са акъл за язовир Конуш – 200 000 лева

Ето за какво реално се пра­вят тези циркове. И трябва да следим с особено внимание, да не би изведнъж МОСВ да реши да им отпусне и 50-те милиона лева за червеногу­шите гъски. А самото МОСВ не е зле добре да си помисли до­кога ще ходи по акъла на тези хора и през него ще се финан­сира не само лобизъм, но и открит саботаж на държавни и частни инициативи. Иначе, днес брахме и международен резил, тъй като на срещата специални гости бяха Лорен Ванат (автор на най-добрия годишен доклад за зимния туризъм), Андреас Щайбъл (управител на Ишгъл, един от най-добрите зимни курорти в света) и ски легендата Марк Жирардели.елени“!!!

Да кажат за милионите!!!“

Това вярно ли е?!

Ако е вярно се скрийте ня­къде и не се показвайте, а ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРО­ЯВИ ВОЛЯ И ДА СПРЕ ДА ВИ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ!!!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене