Проф. дфн Валентин Канавров на 60-години, представя тетралогия за критическа метафизика

SONY DSC

SONY DSC

Професор Канавров ознаменува своя юбилей с четири тома критическа метафизика, които нямат аналог в българските изследвания по философия: Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм (2003), Критически онтологеми на духовността (2006), Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер (2011), Пътища на трансценденталния схематизъм (2015).

На 30 ноември от 11 часа в зала 114, УК1 Катедра „Философия” организира научен семинар Нови пътища в съвременната метафизика, с който ще чества юбилея и изследователските постижения на проф. дфн Валентин Канавров.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене