Герасим Донев: Навремето училището беше светилище!

Представете се на нашите читатели…
– Казвам се Герасим Методиев Донев роден съм 1931 година в село Микрево. Произхождам от чисто селско, патриотично семейство. Завършил съм основното си образование в микревското основно училище, гимназия в град Сандански, учителски институт в Станке Димитров и университет в софийския държавен университет в София. Крайната ми специалност е география. Тогава бяха комбинирани география и биология географо-биолошки факултет. След гимназията една година бях волнонаемен учител в село Игралище.

Какво значи волнонаемни учители?
– Това значи не редовен. Доброволно наел се да учителствува. След завършване на гимназията бях 3 години войник.

Къде сте служили?
– В София поделение 80 960 свързочни войски 62 РГК свързочен полк, радист. Там бях 3 години и два месеца и след като се уволних бях волнонаемен учител в село Игралище в Малешевската планина.

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса /от 30 Октомври до 5 Ноември 2015 г./

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене