ВИДЕО: Болницата в Гоце Делчев стана едно добро здравно заведение

Това бе мнението на организаторите на обучителния семинар за представители на неправителствени организации и местната власт за подобряване на здравеопазването в гоцеделчевския регион. В семинара взеха участие 20 представители на организации работещи по проблемите на здравеопазването. семинар„Решението за сътрудничество между Медицинския клъстер и общинската управа е продиктувано от убедеността, че много от здравните проблеми могат да се решат на местно ниво“, каза зам. кмета на Гоце Делчев, Богдан Боцев

„От досегашното сътрудничество между общината и Медицинския клъстер, болницата в Гоце Делчев стана едно добре функциониращо здравно заведение“, каза водещият лектор на семинара, Петър Попов. Основната цел на проекта е запознаване с регионалните проблеми на здравеопазването, получаване на експертна оценка препоръки за възможни решения. боцевМедицинският клъстер стимулира младежи с интерес към медицината да се образоват в тази област и да останат в България да прилагат придобитите знания и практики.
Проектът „Насърчаване сътрудничеството между гражданските организации и местната власт в община Гоце Делчев за подобряване политиките за обществено здраве в региона“, се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене