Адвокат Милуш Бараков: Има разпоредби, които грубо нарушават правата и интересите на гражданите!

С Топ Преса се свърза известния и уважаван адвокат, Милуш Бараков. Той поиска думата и ние изпратихме оператор на Top Presa TV, в неговата кантора, за да заснеме това което адвокат Бараков иска да сподели с нашите читатели и зрители на Top Presa TV.

ЧАСТ II

В разпоредбата на член 45 на от граждански процесуален кодекс е посочено, че съобщението на ответна страна за наличието на образувана, срещу нея дело се връчва лично на адресанта т. е. тази разпоредба съвсем законосъобразно установява, че ответника трябва да получи лично препис от исковата молба и утвърждението на изчовата страна, за да имат възможност да си защитят правата, ката както закона казва. Обаче в конкретния случай тази разпоредба не е единствена. Истината е, че много български граждани вече не живеят на адресите на които са регистрирани по настоящ или сегашен адрес, защото работят на различни населени места. Сега в Благоевград има много граждани, които живеят и работят на морето, и не са на адреса на който е написан, че живее. Освен това дори и тук да си е в Благоевград, той не може през целият ден да си е в къщи. Хората работят от осем часа сутринта и се връщат 17-18 часа, примерно. И като отиде лицето, което връчва призовките към 13 – 14 или 15 часа няма да го намери в къщи. И вместо закона да ги задължи да отидат няколко пъти, за да връчи лично и да се получи, има една разпоредба 42 от ГПК, която казва, че връчването на съобщението се извършва от служител на съда, по пощата или куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. И следващите разпоредби: Ако не се намери лицето там, а то е нормално да не се намери, остава се съобщение и се лепи на вратата. Но това съобщение… Минават деца и разни други, които ги махат веднага, и вечерта когато лицето се върне не намира никакво съобщение. А съда приема, че той е редовно призован, което е недопустимо. Лицето лично трябва да получи съобщението. Има случай, когато предприемат граждански искове от хора и се посочва адрес, без да е сигурен в адреса или не се пише, че лицето в момента работи в Гърция, а се посочва домашния адрес, където е регистриран и се пращат съобщения, лепят се призовки и съда приема, че е редовно призован, а той не е редовно призован, не е уведомен така както трябва да бъде, за да може да защити правата си и това което му дава право по член 9 на ГПК. Аз, затова предлагам законодателя на народното събрание да отмени тези разпоредби за лепене на съобщения по врати по други хора, защото много от делата, които се водят са между близки хора, съседи които са в лоши отношения и ако съседа получи призовката, като за ищеца и ответника не пише че са в лоши отношения и пак се пише, че е редовно призован. Така, че тези разпоредби да се отклонят и да се постанови. Лицето ответник по делото по категоричния начин от служител на съдебната система трябва да си получи съответния акт и ако не се намира на адреса съда да задължи лицето да посочи допълнително молба къде в настоящия момент се намира това лице, на какъв адрес, за да може производството да върви законосъобразно и справедливо. Това са много важни разпоредби, които трябва да се изменят отменят и да се остави една единствена връчване лично на ответника по делото, за да може той да си защити правата.
И едно от най- лошите законови разпоредби и зная, че при изработването на този ГПК, който през 2007 година беше приет участваха и съдебни служители от европейски среди и много от тях наредиха да се приемат някой законови разпоредби, които противоречат на нашите правила.

Целия материал четете в печатното издание на Топ Преса

Bayraktarski_TopPresa

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене