Бунтарят Венци Кавазов в ексклузивно интервю за Топ Преса: Напуснах ГЕРБ заради колаборацията с ДПС!

В днешния ден също е много по-важен въпросът не защо аз си тръгнах от ГЕРБ, а защо има още дясномислещи хора, които стоят там след искрените признания на ББ, че са подкре­пили Мая Манолова?!

Да сложиш за омбудсман (Защитник на хората) най-мразената жена от народа, е меко каза­но гавра и след това да се спускат опорки как, видиш ли, РБ били гласували за нея, а не за своя кандидат…

Как да приемем назначаването на Мавродиев за шеф на Агенцията по храните? Има ли връзка с това, че неговата майка – прокурор Роза Мавродиева, е покривала преписки на хора от ПП ГЕРБ.

Венци, моля те, сподели пред читателите на вестник Топ Преса, какво се случва с теб последно време. Напус­на ПП ГЕРБ със скандал, а беше едно от остриетата на партията, в област Благоев­град.

Първо, държа да кажа, че съм дясно мислещ човек със силно изразена нена­вист към комунизма и не­говия репресивен орган ДС. След това ще кажа, че, кога- то една партия се обявява за дясна и започва да се сбли­жава с ДПС(ДС) и БСП(БКП), всеки уважаващ себе си де­мократ си тръгва. Защита­вал съм дясното простран­ство, а не абревиатурата

Значи това е причината да напуснеш ПП ГЕРБ – топ­лата връзка с ДПС?

Да. И модела КОЙ. В де­кларацията ми е написано – тотално сбъркана кадрова политика. Там бях написал и това, че ГЕРБ е трамплин за неуспели чеда на БКП. В днешния ден също е мно­го по-важен въпросът не защо аз си тръгнах от герб, а защо има още дясно мислещи хора, които стоят там след искрените признания на Бб, че са подкрепили Мая Манолова?! Да сложиш за омбудсман (Защитник на хората) най-мразената жена от народа, е меко казано га­вра и след това да се спус­кат опорки как видиш ли РБ били гласували за нея, а не за своя кандидат…

Да не би да виждаш биз­нес в политиката, иначе ка­зано – общи сделки, скри­ти зад маската на играта, между управляващи и опо­зиция? Много хора видяха именно това, а ти?

Не бих го нарекъл бизнес, а сделка. НО! Сделка на вся­ка цена не се прави. Дори да е искал ББ омбудсманът да е от опозицията, защо тряб­ваше да е точно Мая Мано­лова?! За да бъде отвратен за пореден път десният чо­век в България и да поиска да се изнесе от тази държа­ва? Това е пъкленият план на БСП(БКП) и ДПС(ДС)!

Може ли да смениш Искров и да оставиш под уп­равителите? Или те не са знаели за КТБ? И това гласу­вано от ГЕРБ и ДПС! За как­во става на въпрос тук?

Разбирам, но да те вър­на малко на областно и регионал­но ниво. В деклараци­ята, с коя­то напусна ПП ГЕРБ, усетихме крайно кри­тична нот­ка срещу местното управление на партията, или не съм прав?

– Да, точно така е и това е, защото някой, който има взема­не-даване с правосъди­ето, се раз- плаща като кадрува в държавните институции. Как да приемем назначава­нето на Мавродиев за шеф на Агенцията по храните? Има ли връзка с това, че неговата майка – прокурор Роза Мавродиева, е разглеждала всички сигнали срещу известен благоевградски политик. ?!

Това, което говориш, звучи страшно? Това определено може да промени по­литическото ста­тукво в региона, ако решиш. Не се ли страхуваш?

Можеш да вземеш от човек, който има, а не от човек, който няма? Има една стара поговорка: „Не се занима­вай с човек, кой­то няма какво да губи!“

На местно ниво пак да си припом­ним и друго. Пом­ните ли изборите за кмет 2011 година? Докато в лаге­рите на кмета и областния се говореше срещу единия и другия, техните деца са били почти сгодени, а сега живеят заедно в Англия. Някой ще каже: „За децата не бива!“ И аз съм на това мнение, но нали всеки казва една мъд­рост, когато прави нещо – „За децата, не за мен“.

Как ще отговориш на критиците си? Доста твои съпартийци те критикуват. Някой каза, понеже нямало облаги за теб и не си получил това, което искаш, затова си напуснал партията със скан­дал… Някои дори се опитват да те компрометират…

Ако съм искал и не съм получил, щях да си тръгна още преди години. Защо да чакам да видя безпринципност и гаврата с демократи­те? А и повечето от моите би­вши съпартийци са на моето мнение, само дето ги е страх да си кажат

В Кресна какво стана?

В. Смиленов ? А. Робева? А сега, след Мая Манолова ще има още и още напус­нали, но повечето хора си тръгват ,без да кажат нищо, ей така, като изгонено дете. Когато си тръгнат отврате­ните, остават отвратителни­те! Това е истината!

Ще ти дам друг интере­сен пример и ще те помоля за коментар. В малките гра­дове, какъвто е Гоце Дел­чев, ПП ГЕРБ на практика не съществува. 4 години об­щински съветници от парти­ята гласуват под строй инте­ресите на своите опоненти от БСП и ДПС. Сега същите пак ще искат властта. Не е ли проблемът в масите, не е ли проблемът в дребното предателство, да се огледа­ме около себе си, преди да критикуваме тези, които са далеч от нас?!

Да, така е, но.!!! Кой под­държа това състояние на будна кома по структурите? Някой май има интерес да се пишат само протоколи и да прави, кой каквото си иска?

Самите журналисти забе­лязвате, че по места има колаборация. Говоря за колаборация между ГЕРБ и ДПС в смесените райони. Ние, обикновените хора да не би да сме слепци?

Част от критиците ти приемат твоята позиция, други са на мнение, че с бя­гане проблемите не се реша­ват. Трябвало е говорене и диалог. Както прави Кадиев в БСП, например. Теб те об­виняват, че си напуснал ко­раба пръв?

Аз говоря за тези неща от години и съм ги споделил лично на ББ и цялата изпъл­нителна комисия в Бояна още през далечната 2010 година. До ден днешен ни­какви реакции, значи ги ус­тройва.

Има логика. А „залитане­то“ ти към нова партия, това как да го разбираме?

Не съм залитнал. Не е то­чен изразът. Преди да вляза в БЗНС, исках да се уверя, че не е поредното УЖ ДЯСНО и затова изчаках някои неща да се случат.

Николай Ненчев отка­за на Русия поправката на МИГ-овете;

Николай Ненчев преда­де така пазените и от леви, и от десни досиета на военно­то разузнаване на Комисия­та по досиетата Николай Ненчев почита репресираните, които са ав­тентичният носител на жела­нието за свобода;

В заявленията за член­ство на БЗНС пише точно и ясно: „Да не е бил член на БКП, БСП, да не е имал съп­ричастност с ДС и да не е участвал в репресии срещу народа“.

Да очакваме ли новини около теб покрай изборите. Участие в тях или..?

Новини ще има винаги – кога добри кога лоши – все пак съм един обикновен чо­век

Добре де, ще задам въпроса си така: Мислиш ли за директен скок във властта, като кандидат кмет, общин­ски съветник и пр.?

– Кандидат кмет няма да съм. В РБ Благоевград де­кларираме доверието си и помощта си за Калоян Ханджийски и съм убеден, че ще е по-добър от сегашния. За съветник ще кажа, че ще участвам в листата на РБ, но дали ще бъда избран, само негово величество избира­телят ще каже!

– Какво пропуснах да те попитам, а читателите на Топ Преса е добре да проче­тат?

Защо точно БЗНС?

Защо точно БЗНС? Нико­лай Ненчев? А не другите?

Защото Николай Ненчев е от семейство на репре­сирани и няма да предаде своите. Той знае какво има в душата на тези хора, мач­кани от комунизма, защото, ако Николай Ненчев не беше заплаха за комунистите, ня­маше да канят Мозер и да подкарват поредния план на ДС.

Накрая, до къде стигнаха делата около участието ти в протестите? Как виждаш възмездието?

На 05.10.2015 г. е поред­ното дело в Софийски град­ски съд. Държа да отбележа, че исках среша с министър Вучков и такава ми бе отка­зана.

Твоето послание – поже­лание към читателите на вестник Топ Преса!

Бъдете демократи, будни, активни!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене