ВИДЕО: Местно сдружение от Гоце Делчев ще работи по европейски проект по превенция на рака в региона

маргарита енчеваМестно неправителствено Сдружение „Хроника срещу рака“ за подобряване на комуникацията, дейността и превенция на онкологичните заболявания в регион Гоце Делчев“  започна снощи първата си дейност, предвидена по изпълнение на проекта. На първата информационна среща бяха поканени и се отзоваха представители на общинската управа, общински съветници, неправителствени организации и граждани, имащи отношение по здравния проблем.  Председателят на сдружението, Маргарита Енчева и координаторът по проекта, Росица Джамбазова, разясниха как точно ще работят за обединявания усилията на обществеността в региона за борба с коварното заболяване

Проектът се финансира по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Стойността на проекта е 4 561 евро и е с продължителност шест месеца

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене