Народният представител от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева се срещна в парламента с генералните директори от ЕК Валтер Дефаа и Даниел Кайеха

3Народният представител от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева се срещна в Парламента с генералните директори от Европейската комисия Валтер Дефаа и Даниел Кайеха. В качеството й на зам.-председател на Парламентарната комисията по икономическа политика и туризъм Даниела Савеклиева запозната двамата генерални директори с работата на комисията и дейността по законодателните инициативи на Народното събрание.

Валтер Дефаа, генерален директор на ГД „Регионално и градско развитие,“ и Даниел Кайеха, генерален директор на ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество, малки и средни предприятия“, са в България по повод проведената Срещата на страните от Дунавския регион „Устойчив туризъм чрез сътрудничество с европейски фондове и инвестиции“.476

” Щастлива съм от възможността да ви приема в период на политическа стабилност и предвидимост, в който страната има възможност максимално да се възползва от общоевропейската солидарност”, обърна се към гостите Даниела Савеклиева. Зам-председателят на Парламентарната комисията по икономическа политика и туризъм подчерта, че туристическият бранш в страната формира между 12 и 14 % от БВП, а новоструктурираното Министерство на туризма полага усилия да превърне туризма в приоритетен отрасъл.

„Страната ни има потенциал за развитието на целогодишен туризъм чрез зимните и морските ни курорти и е третата в Европа, след Гърция и Италия, по открити културно-исторически артефакти, което е предпоставка за развитието на културно-историческия туризъм. Целта ни е да позиционираме България като дестинация от по-висок клас на световния туристически пазар”, подчерта още Даниела Савеклиева.

По време на срещата бяха дискутирани водещите приоритети в сектора, като развитие на по-добри връзки със страните от Европа, опростяване на административната рамка, обучението на кадрите и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене