InsideARTs от А.Р.И.З.-7 в подкрепа на младите творци

81

InsideARTs е нова инициатива на „Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7“ – А.Р.И.З.-7, която има за цел да подпомогне развитието на младите творци с художествено образование на възраст между 19 и 35г., като им даде поле за изява и представи пълният аспект на съвременното изкуство в тяхното творчество. Тази инициатива предлага по-задълбочено наблюдение над изкуството, като стимулира то да бъде разглеждано и от психологически аспект, който е дълбоко свързан с целият процес.

Проекта „InsideARTs“ от А.Р.И.З.-7 включва реализация на две съвместни изложби в годината – през месец Май и месец Ноември. Всяко от събитията има за цел да представи индивидуалният поглед на младият творец и неговото творчество, по конкретна тема свързана с водещи въпроси, изграждащи съвременната личност. Първата изложба е под надслов „Наследство“ като в нея могат да вземат участие творби свързани с българското културно наследство.

„Моето място в…“ е името на втората изложба, която е със социална насоченост. Авторите трябва да представят творби, в които да изобразят своето лично усещане за позиция, роля и среда, в която се намира човекът на изкуството. Как случващото се в обществото резонира с неговият вътрешен свят?

С реализацията на отделните етапи на инициативата „InsideARTs“ от А.Р.И.З.-7, ние целим по-висока осъзнатост, разбиране и интеграция на изкуството, дело на младите автори в съвремието.

За постигане на поставените цели, към екипът на инициативата ще се присъединят видни представители от художествените среди, експерти психолози и културолози със своето познание в конкретната парадигма. Представяйки анализи върху труда на участниците в проекта „InsideARTs“ от А.Р.И.З.-7, експертите ще разширят разбирането за параметрите на изкуството и за непосредствената взаимовръзка между Аз-идентичност и твореца.

Идеен основоположник и ръководител на проекта е Моника Господинова, която е член на А.Р.И.З.-7 и отговаря за художествените дейности и инициативи в организацията. Тя е със завършено художествено образование – специалност „Живопис“ в Националната художествена академия и магистър „Детско-юношеска и училищна психология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Повече информация за инициативата и участниците в нея, може да прочетете в сайт на А.Р.И.З.-7:

http://www.ariz7.com/

в официалният блог на инициативата:

http://insidearts1.blogspot.com/

или Фейсбук:

https://www.facebook.com/InsideARTs

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене