10 оферти за рехабилитация на улиците в Дупница

_thumb (1)

10 оферти са подадени за рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница. Комисия с председател зам. кметът Крум Милев отвори днес документите на кандидатите за 3-те позиции в присъствието на представители на фирмите и медиите. Едно от условията е, че една фирма може да кандидатства само по една позиция. Общият максимален финансов ресурс предмет на настоящата поръчка е 726 544, 78 лв. без

ДДС, разпределени в трите позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Рехабилитация вътрешна улична мрежа в гр.
Дупница“ с прогнозна стойност 416 666. 70 лв. – 17 190 кв. м
Обособена позиция 2 – „Рехабилитация вътрешна улична мрежа в
селата на територията на Община Дупница“ – 141 794. 32 лв.
Обособена позиция 3 – „Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа“ 168 083. 76 лв – 7 460 кв. м

Най-голям е интересът към 3-а обособена позиция, за която има подадени 6 оферти: „Пътно поддържане Кюстендил“ ООД, „Автомагистрали Хемус“ АД – София, „Щрабаг“ ЕАД-София, „Нивел строй“ ЕООД-Брезник, „Пирин строй инжинеринг“ ЕАД-Благоевград и „Меридиан“ ЕООД-Дупница.

За 1-а позиция участниците са: „Мега инвест-холд“ ЕООД-Дупница и „Страбаг“ АГ Австрия (!!!) и за 2-а са: КСВ „Инженеринг“ ООД – Самоков и „Благоустройствени строежи“ ООД-Благоевград

Комисията продължава работа в закрито заседание и след като направи проверка на документите, ще обяви дата за отваряне на ценовите оферти на участниците.

www.struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене