Градът: Общинският съветник Димитър Хардалиев : Редно ли е поставянето на символите на Ротари клуб на кръговото около българското знаме в началото на града ни?

hqdefault

Вестник „Градът“ апелира: Нека създадем обществен дебат по темата и да излезем с единно решение!

Интересен казус се заплете в едно от последните заседа­ния на общин­ски съ­вет град Гоце Делчев.

Мест­ният политик Дими­тър Хардалиев повдиг­на въпроса защо символите на Ротари клуб – град Гоце Делчев, стоят под знамето на входа на град Гоце Делчев, защото, по думите му, това не било редно. След като беше скастрен от председателя на общински съвет Ангел Гераксиев, че повдига темата не по надлежния ред, Хардалиев взел решение да направи пи­тането официално. По свои канали от общината вестник „Градът“ се сдоби с това пита­не, което представяме днес на нашите читатели едно към едно, събуждайки общия де­бат – редно ли е символите на Ротари клуб да стоят на входа на град Гоце Делчев? Редно ли е поставянето на символите на Ротари клуб на кръговото около българ­ското знаме само защото са дарили средства, или да се обърна към Общински съвет да се произнесе по случая, пита Хардалиев местната власт, а ние питаме вас, на­шите читатели. Чакаме ваши­те коментари, писма и пре­поръки – каним всеки, който има какво да каже по темата, да дойде в редакцията ни и да го направи.

image_1047829_31

Чрез Председател на Общин­ски съвет гр. Гоце Делчев

До: Владимир Москов Кмет на Община Гоце Делчевkmet-resized1

П И Т А Н Е

от Димитър Стоянов Харда­лиев

Общински съ­ветник, гр. Гоце Делчев

98Господин Кмет,

Господин Предсе­дател на Общин­ски съвет,

Месец февру­ари 2011 г. на кръговото кръс­товище бе излят фундамент и по­ставен пилон с височина 20 метра, изграден със собстве­ни средства на водената от мен местна структура на ПП ВМРО-НИЕ и средства, да­рени от граждани и Община Гоце Делчев.

На 3 март 2011 г. бе официалното откриване и издигане на националния флаг на Репу­блика Бълга­рия. В разговор с Вас стигнах­ме до общото решение, че не е уместно монтиране на партийни символи на фундамента и в района на кръговото, защото национал­ният флаг е „Символ на еди­нението и силата на целия български народ”, а не на отделна партия или организа­ция.

През про­летта на 2014 г. с подобна инициати­ва от Рота- ри клуб, гр. Гоце Делчев, съвместно с община Гоце Делчев, бе озеленено и облагороде­но простран­ството на са­мото кръгово. В личен раз­говор с Вас ви обещах, че ръководената от мен фирма ще осигури вода за поливане безвъзмез­дно, което е сторено.

Питането ми към Вас е: Редно ли е поставянето на символите на Ротари клуб на кръговото около българ­ското знаме, само защото са дарили средства, или да се обърна към Общински съвет да се произнесе по случая?

По този повод искам да припомня един от заветите на Апостола на свободата Васил Левски:

„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА“!

 

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене