В търсене на истината! Ексклузивно кметът на село Добротино Иван Караилиев пред вестник ГРАДЪТ: Пълна лъжа е, че съм продавал имоти на хората от землището на село Добротино!

гд 001

Ще дадем Георги Кавазов на съд за клевета и набедяване! Вестник ГРАДЪТ инициира среща с кмета на Добротино и Стойка Мушева, която го обвини в некоректност

Истинска драма се раз­игра със скандала около продажбите на земи в зем­лището на село Добротино. В поредица от материали ние, журналистите от вест­ник „Градът“, публикува­хме сигнали от нашите съ­граждани Георги Кавазов и Стойка Мушева, които обвиниха директно кмета на село Добротино в непочтеност и в това, че е участ­вал в схема по продажбата на техни земи, без самите те да знаят. Две седмици след като излезе първият материал по темата, в офиса на вестник „Градът“ дойде лично кметът на Добротино – Иван Стоянов Караилиев. Той държеше изрично да му публикуваме трите имена заради техническа грешка в миналия брой, в който пуб­ликувахме правилно името му но не и снимката. Сним­ката се оказа на негов бра­товчед Костадин Караилиев, за което се извиняваме и на двамата. „Пълна лъжа са думите на Георги Кавазов и на Стойка Мушева, казани по мой адрес. Никога не съм продавал техни ниви без тяхно знание в местностите „Петрин дол“, „Хаджиевото“ а за местността „Янчовенчоно дере“ за първи път чу­вам. Това е нагла клевета, за която ще си търся права­та, защото освен да ме кле­вети пред вестник „Градът“, Казазов ме набеди пред прокуратурата по същия начин и със същите лъжи. Държа обществото да знае, че аз единствено съм бил упълномощен от въпросна- та фирма преди години да посреднича при продажбата на земите им и нищо не съм правил без тяхно знание. Нека да стане ясно и друго – че в землището на село Добротино има много земи, на които собствениците не са си уредили документите и те са станали собственост на общината, тоест на дър­жавата. Нещо, за което аз вина нямам. Никаква. Дър­жа да се знае, че по случая със Стойка Мушева става въ­прос за пълно заблуждение, защото споменатите от нея имоти не са продадени, а все още са собственост на нея и другите и роднини наследни­ци…“, каза в редакцията на вестник „Градът“ кметският наместник – Иван Стоянов Караилиев. За да се разни­щи случаят докрай, в офиса на медията ни бяха поканени и Елка Кавазова, която е на­следник на въпросният имот на Стойка Мушева, също така и самата Стойка Муше­ва. По темата се разпали дву­часов дебат, от който стана ясно, че законът от страна на кмета Караилиев е спазен по всички обвинения, а по част от тях той наистина няма никаква връзка. Елка Ка­вазова заяви, че според нея  Стойка Мушева е подведена от Георги Кавазов и й е внушено, че имотът й е продаден, но всъщност не е така. „Аз съм един от наслед­ниците на земя­та в местността „Белевото“ и за­явявам, че имо­тът не е продаден и все още Стойка Мушева си е законен наследник на имота…, каза Елка Кавазова в очите на Мушева, но Мушева не се съ­гласи с тези думи. „За да до­кажа правотата си, ще заве­да дело срещу Кавазов и там ще се изясни всичко…“, зая­ви след това кметът Караи­лиев и дори призова Мушева да му стане свидетел, защо­то е убеден, че е подведена от Георги Кавазов. „На този човек Георги Кавазов съм му помагал толкова много, нека да е жив и здрав, но не му прави чест да ме клевети Така…“, каза още наместни­кът в редакцията на вестник „Градът“. Той припомни и друг факт, свързан с брата на Стойка Мушева: преди години нейният брат Спас Тешовски го търсил и изразил възмущението си, че искал имотът им на „Белевото“ да се продаде, но проблемът е бил, че наследниците не мо­гат да се разберат помежду си. Така казусът придобива по-ярка светлина и истината малко по малко излиза на бял свят, казваме пък ние от вестник „Градът“. Стойка Мушева си тръгна убедена в правотата си и заяви, че ще продължи да си търси права­та и да види реалната исто­рия на имота, докато кметът заяви, че е с чиста съвест. „Работата на кмета в Бълга­рия е досущ като дейността на един стълб, всеки, който мине, може да го плюе както си поиска“, заяви Караилиев, огорчен от факта, че са му приписани престъпления, без да ги е извършил.

Скандално! Банкерът Карамфилов плаши Георги Кавазов за това, ме си е „позволил“ да говори пред вестник „Градът“!

‘Старата номенклатура така лесно не се дава. Все още изживяващ се като голям фактор в обществото, пенси­онираният банкер Георги Ка­рамфилов преди дни ходил да въдворява ред в дома на нашия съгражданин Георги Кавазов и да му иска сметка защо е говорил за него пред вестник „Градът“. Поводът е нашето разследване в епизо­ди, свързано с аферата„Кой и защо изкупи имотите на без­ценица на село Добротино и как така кметът на селото е продал ниви, без да знаят собствениците,..?“. В първа­та част на това разследване Георги Кавазов се осмели да разкрие фактът, че негова нива е продадена, без никой да го пита, от кмета Караилиев, а за банкера Карамфи­лов сподели факта, че сам е агитирал след жителите на село Добротино да продават нивите си за жълти стотинки, защото нямали бъдеще там. Бесен, че тази истина излезе на бял свят, Карамфилов хо­дил в дома на Кавазов и дос­ущ в стила на ДС го заплашил с всички възможни лошотии на света, само и само да дой­де в редакцията на вестника и  си вземе думите назад. Кавазов обаче съвсем мъжки отказал. „Не само че няма да му се извиня, но и ще потвър­дя, че Карамфилов беше ос­новният агитатор да се про­дадат нивичките на хората за без пари. Той и племенникът му, който работи за фирмата, която изкупи нивите, разда­ваха и ракия, само и само хо­рата да се подлъжат и да про­дадат нивите…“, заяви гневно Кавазов, който се свърза с нас след срещата с Карамфи­лов. Най-скандалното е, че Карамфилов дори направил стар тарикатски намек на Ка­вазов да заяви, че вестникът му е сложил в думите в уста­та, за да можел да го съди. Как ще стане това? Държим да заявим, че зад всичко изнесено по темата стоят съответните доказателства и записи. Номерът не мина. Няма и да мине, господин Карамфилов. Крайно време е и такива „бивши величия“като вас да си плащат за гяволъка.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене