Гонят Муса Палев от ДПС!

муса палев

Муса Палев ексклузивно: Ще стигна лично до Доган, не мога да търпя номерата на Местан!

Тежък удар за Лютви Мес­тан се готви в Благоев­град и реги­она!

Там ДПС има традиционно сил­ни позиции, които обаче е на път да изгуби.

Местан сам предиз­вика трусо­ве в парти­ята си, след като целе­насочено започна да гони депу­тат след де­путат от пар­ламентарната група на ДПС, а след това – да изключва тези хора от партията.

Така от ДПС изхвърча Ха- сан Хаджихасан, но покрай него се разбуниха 12 000 активисти, които искат сва­лянето на Местан – или в противен случай заплашват, че ще напуснат етническата партия. От ДПС изхвърча и депута­тът Гюнай Хюсмен. Припомняме, че през ми­налия ноември Хюсмен бе изключен от парламентар­ната група на ДПС заради неспазване на партийна­та дисципли­на, отстра­нен бе и от лидерската позиция в об­щинската ор­ганизация в Исперих. Той обаче остана редови член на ДПС. До вчера. Когато беше изгонен по най-позорния начин.

Местан

Сега се очаква тази участ да постигне и Муса Палев, което вече разбунва сериозно не­доволство в Благоевград и региона.

Палев има много силни позиции в Белица, къ­дето е бил председател на общин­ската струк­тура на ДПС. Но е на уважение от елек­тората на ДПС в целия Пи­рински край, защото 6 годи­ни е бил областен лидер на партията.

Палев събра 6000 префе­ренции на последните пар­ламентарни избори.

Ако бъде изключен от ДПС, срещу Местан ще скочат още 6000 човека – тези, които са гласували преференциално за Муса Палев и се чувстват разгневени и излъгани, че техният човек е изгонен от редиците на партията дори и като обикновен член.

Пиринско вече готви бунт срещу Местан, очаквайки във всеки момент Муса Па- лев да бъде изхвърлен от ДПС по същия начин, както от структурите бе изгонен и Гюнай Хюсмен.

Най-големият враг на Па­лев се нарича Ахмед Башев.

Болезнено амбициозният Башев не може да прости на опонента си, че остана извън парламента, въпреки, че бе на избираемото второ мяс­то в листата – защото обик­новеният електорат на ДПС предпочете да прати в 43-тото Народно събрание Муса Палев, възползвайки се от преференциалния вот.

За Ахмед Башев се говори упорито и до днес в Пирин­ския край, че е броил 600 000 лева, за да получи избирае­мото място – но „благодаре­ние“ на Муса Палев и хората, които го предпочетоха пре­ференциално, тази сериозна инвестиция не свърши ни­каква работа.

Днес Башев е бесен – нито е депутат, загуби и 600 000 лева лични пари.

И търси начини да си от­мъсти на Палев.

Но в Благоевград и реги­она се надига недоволство и хората открито твърдят, че ако и Палев бъде изгонен от ДПС, местните ще обявят открита война на Местан и ако трябва и до Сараите на Доган ще стигнат, но ще по­искат неговото сваляне. Свързахме се с народния представител Муса Палев, който ни потвърди само на­прежението и ни успокои, че още не се е стигнало до конкретни действия. „Имам волята да се боря докрай, за да остана в ДПС. Местан не е човекът, който ще реши оста­вам ли или не в партията. По­ведението му става нетърпи­мо. Заемам се да запозная лично почетния председател на партията Ахмед Доган за номерата на неговия избра­ник. ДПС остава в сърцето ми завинаги…“, заяви Муса Палев.

 

 

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене