Мария Габриел: Програма „Дафне” дава възможност на български организации да кандидатстват с проекти срещу насилието над жени, деца и младежи

Мария Габ%UFFFD%UFFFDиел

Цялата сума, заделена за програма „Дафне“ през 2014 г., ще се отпусне за проекти, които ще бъдат избрани в рамките на 4 различни покани за представяне на предложения. По една от тези покани относно правата на жертвите, се обединяват средства на програма „Права, равенство и гражданство“ (цел „Дафне“, 4 500 000 EUR) и на програма „Правосъдие“ (1 000 000 EUR). Общият размер на средствата по тази покана за представяне на предложения е 5 500 000 EUR, а крайният срок за представяне на предложения е 10.2.2015 г. Това се казва в отговор на Европейската комисия на въпрос на ръководителя на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел относно финансирането и видимостта на програмата „Дафне”.

Във въпроса си до Европейската комисия тя настоява за осигуряването на адекватно, устойчиво и предсказуемо финансиране за проекти, които попадат в обхвата на програмата „Дафне”, както и за подобряване на видимостта на програмата „Дафне“, по-специално за малките неправителствени организации, които разполагат с ограничени средства. Европейската комисия посочва, че разпределя средствата, предоставени от бюджетния орган за програма „Права, равенство и гражданство“, в съответствие с разпоредбите на програмата и като се стреми да отговори на потребностите във всички области и да поддържа съпоставим на годишна база размер на финансирането за всички области. Информация за отворената в момента покана за проектни предложения се съдържа в сайта на ЕК в ГД „Правосъдие” на следния линк: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене