ВИДЕО: Петима младежи от Гоце Делчев стартираха трудовата си кариера в Общинската администрация

Без име

Петимата младежи от Гоце Делчев са назначени в различните отдели в Общинската администрация според специалността на завършеното висше образование. Назначението на младите специалисти е по програма „Старт в кариерата“ на Министерството на труда и социалната политика. Според изискванията на програмата, те са до 29-годишна възраст, регистрирани са в местното бюро по труда като безработни и нямат никакъв трудов стаж. Една от тях, е Гергана Спасова, със специалност „Екология и опазване на околната среда“ и започна като младши специалист в отдел „Екология“ на общинската администрация в Гоце Делчев.

Младите специалисти ще заемат длъжностите си в отделите „Екология”, „Икономика и аграрно управление” и „Общинска собственост” и ще натрупат девет месеца трудов стаж по специалностите си. Те са извън щатната бройка на администрацията а заплащането е съгласувано с двете министерства – на труда и на финансите, парите са заделени от  националния бюджет.

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене