Шампиони в обществените поръчки искат да пристрояват благоевградско училище

Две дружества, редовно печелещи обществени поръчки, се конкурират за 3 307 729 лева.

Подали са оферти за пристрояване и основен ремонт на благоевградски училище. Една от фирмите – „Бул Строй Инвест“ ЕООД, се управлява от Красимира Накев. регистрацията е в столицата. Второто дружестве бизнесмен  е от района на град Хаджидимово 

Комисията в Община – Благоевград трябва да определи кой ще построи две сгради с 6 нови класни стаи във Второ ОУ в центъра на града. Ще се направи и основен ремонт на основната сграда. Ако не се обжалва обществената поръчка, което е доста вероятно, заради строителните дейности учениците ще бъдат разпределени в други училища.

Двете фирми са предложили срок за изпълнение от 450 календарни дни, което е минимумът. Прогнозната стойност за извършване на СМР е 3 307 72д, но без ДДС.

Проектът „Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“ се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU. Срокът за изпълнение на строително ремонтните дейности е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Вече е изготвен график от Община Благоевград, II ОУ „Димитър Благоев“ и останалите училища, който ще бъде обявен в рамките на настоящата седмица.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене