Съветниците в Гоце Делчев гласуваха заем за фнансиране на разходите по реализация на европейски проект

На редовно заседание днес на общиски Гоце Делчев, съветниците упълномощиха кмета Владимир Москов да подпише запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане и временен безлихвен заем за финансиране проекта „Вкусове от Пирин и Родопите – Ела и опитай“. Проектите са за вътрешно теритириално сътрудничество и ще се изпълняват на териториите на проектните партньори – Местна инициативна група Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в партньорство с МИГ „Високи западни Родопи“ която включва общините Борино, Доспат и Срница. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помоще общо за проетка е 195 554 лв., от кито 97 772 лв. са за МИГ Гоце Делчев, Гърмен Хаджидимово. Финансирането на проекта е по Програма за развитие на селските райони на ЕС за периода 2014 – 2020 г. Основните целина проекта представи на съветниците, Тереза Вакареева.

Общинските съветници на Гоце Делчев гласуваха с пълно единодушие упълномщаването  кмета Владимир Москов да подпише запис на заповед за авансово финансиране на проекта.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене