Областният управител Георги Динев проведе работна среща във връзка с подготовката за изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент на 9 юни

Областният управител на област Благоевград Георги Динев проведе работна среща, свързана с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. На срещата бяха поканени представители на РИК – Благоевград, ръководители на териториалните звена, ангажирани в изборния процес – ОД на МВР, РД ПБЗН, „ГРАО“, „Информационно обслужване“ – Благоевград, ЦСМП-Благоевград, ТДНС, секретарят на Община Благоевград, както и екипът на Областна администрация, ангажиран с изборния процес.Областният управител Георги Динев откри срещата, като приветства всички участници и подчерта важната роля на диалога, обединените усилия и сътрудничеството между всички отговорни институции, за да бъде осигурен прозрачен, безпроблемен и честен изборен процес. Той информира, че има сформиран екип на Областна администрация Благоевград, който е изпълнил задълженията си по организационно-техническата подготовката на изборите. Бяха обсъдени организационни и логистични въпроси.

Директорът на ОД на МВР – Благоевград – ст. комисар Даниел Димитров уточни, че полицията е в пълна готовност да извършва всички дейности по охраната и съпровода на бюлетините и изборните материали. Председателят на РИК – Благоевград Мартин Бусаров увери, че предстои провеждане на обучения на членовете на комисиите.
Институциите обявиха, че са готови за провеждането на легитимни избори и гарантираха взаимодействие помежду си. Предстоят последващи работни срещи, като г-н Динев изрази надежда ползотворният диалог и сътрудничество да продължат през целия изборен процес.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Уважаеми колеги, припомняме, че съгласно заповед на кмета на Община Благоевград с № 524 от 17.04. 2024 г. са променени адреси на избирателни секции, като секциите, помещаващи се в сградите на детски градини са преместени.
Проверка за секциите, може да се направи на следния адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml
или
• чрез стационарен или мобилен номер. Избира се 0800 14726 (0800 1 GRAO). Телефон 0800 14 726 е безплатен за цялата страна.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене