Съветници от Струмяни и Берово обсъдиха отварянето на ГКПП Клепало-Берово

На 10.05.2024 г. /петък/, в гр. Берово, Република Северна Македония, се проведе поредна работна среща, с цел обмяна на опит и добри практики между представители на Общински съвет – Струмяни и Общински съвет – Берово, община Берово, Република Северна Македония.
На срещата присъстваха Кмета на община Струмяни г-н Емил Илиев, Председателят на Общински съвет Струмяни г-жа Севделина Траянова и общински съветници от община Струмяни , както и Кмета на община Берово, г-н Звонко Пекевски, Председателят на Общински съвет Берово – г-жа Мария Буровска и общински съветници от община Берово.На тази работна среща между Общинските съвети на общините Струмяни и Берово бяха обсъдени въпроси относно бъдещи проектни партньорства между община Струмяни и община Берово за програмен период 2023-2027г., както и най- важният за двете общини инфраструктурен проект – отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт – Клепало-Берово.
Важно е за представителите на двата общински съвета да си сътрудничат и да обменят опит и идеи за подобряване на условията за живот в съответните общини.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене