Кметът Ревански подписа меморандум за сътрудничество между община Белица и УНСС

Днес кметът Ревански подписа меморандум за сътрудничество между Община Белица и УНСС.
Общината и УНСС декларират съгласието си за сътрудничество и изразяват готовност за осигоряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място ,срещи и практики ,организирани стажове ,партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областа на публичната администрация ,местно самоуправление и др.,съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене