Възможности за риболов по време на забраната в Пиринско

В заповедта на земеделския министър Кирил Въ­тев, касаеща сроковете на забраната за риболов по време на размножителния период на рибите в равнинните водоеми под 500 м надморска височина, която влиза в сила от 15 април, има специална точка, в която се посочват водоемите, оставени на разположение за любителски риболов през периода на забраната.

Разрешен е любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на терито­рията на областта.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

баластриера Проевски – над моста за с. Покровник, от левия бряг на Струма, цялото водно огледало

водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово

водоем „Помпата“, с. Първомай, общ. Петрич

първи водоем до завода за релета – с. Баня, общ. Разлог

яз. „Дебрене“, с. Дебрене, общ. Сандански

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене