Анаеробната инсталация край Благоевград вече има Акт 16

Приемателна комисия на Дирекция за национален строителен контрол днес прие Анаеробната инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци край Благоевград. С това приключва процедурата по придобиване на Акт 16. Това съобщиха от Общината.

Предстои да бъде издадено разрешение за ползване на инсталацията и да се проведе процедура за избор на оператор, след което тя ще бъде пусната в експлоатация.

В Анаеробната инсталация по метода на суха метанизация ще се третират разделно събрани биоразградими отпадъци (хранителни, зелени и/или дървесни отпадъци).

При процеса на анаеробно третиране ще се произвежда биогаз и компост.

Биоразградимите отпадъци ще се третират в специално изградени биореактори, херметически затворени, където съгласно предвидената технология ще протича процесът на анаеробна ферментация.

Съоръжението е с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители на общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.

Вече са закупени и необходимите автомобили и съдове, с които биоразградимите отпадъци ще бъдат извозвани и събирани разделно.

Припомняме, че веднага след встъпването си в длъжност кметът Методи Байкушев предприе спешни мерки за разплащане на над 17 млн. лева за строително-монтажни работи, свързани с довършването на Анаеробната инсталация в срок, в противен случай Общината бе изправена пред риск да връща парите по проекта от собствения си бюджет.

Анаеробната инсталация е изградена по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ по договор, сключен от Община Благоевград през 2018 г.

Строителството на Анаеробната инсталация стартира през 2021 г. и завърши в края на 2023 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене