Кметове в Кюстендилско и полиция обсъдиха обществения ред в региона

Работна среща за осигуряване на обществения ред, предотвратяване на катастрофи и унищожаване на земеделска продукция от безстопанствени животни се проведе в ОДМВР. Тя бе инициирана от дирекцията в Кюстендил и в нея участваха ръководството на областната дирекция, ръководството на РУ – Кюстендил, областният управител Ал. Пандурски, кметовете на Кюстендил и Трекляно Огнян Атанасов и Радко Петрунов, председателите на ОбС на Кюстендил и Невестино, представители на РУО, на търговски вериги.

Обсъдени бяха конкретни действия, свързани с пътната безопасност, надграждането на вече започнати дейности – видеонаблюдението, сътрудничеството между институциите – полиция и местна власт, за поддържане на контакт със самотно живеещите хора в отдалечените махали на селата; обсъдени бяха и препоръките към нощните заведения за назначаването на охрана, превантивната работа с децата по време на лятната ваканция – съвместен проект на ОДМВР и ОДК предвижда изграждането на площадка за пътна безопасност за децата. Това е възможно да се случи и на територията на общините Невестино и Трекляно. Участниците в срещата поеха ангажимента със собствени средства да изградят такива площадки.

„В началото на летния сезон остава рискът от пътни произшествия, причинени от безстопанствени животни, и унищожаване на селскостопанска продукция. Положителна стъпка е възможността безстопанствените животни да бъдат настанявани в обект на община Кюстендил и от съседните общини – Невестино и Трекляно“, заяви ст. комисар Св. Григоров.

Бе обсъдена и препоръката на областния управител Ал. Пандурски за назначаването на полски пазачи или възлагане на функцията на служители, които да документират нанесените щети и отнемането на животните.

Кметът на община Трекляно сподели, че в землището на с. Сушица значително са се увеличили безстопанствените кучета и ще има нужда от помощ за решаване на проблема. Бе обсъден и проблемът с повреждането на пътищата в селищата от горските райони от дърводобивна техника и възможността да бъдат задължавани фирмите да възстановяват пътищата, които са увредили.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов изрази увереност, че разширяването на осветителните системи както в града, така и в района на Хисарлъка, и в селата на общината, ще е предпоставка за намаляването на посегателствата и гарантирането на спокойствието на гражданите. Обсъден бе и въпросът за ограничаване на достъпа до паркингите на големите търговски вериги след приключване на работното им време.

Ст. комисар Св. Григоров увери участниците в срещата, че в лицето на ОДМВР имат партньор с воля за навременни и адекватни действия, за гарантиране на добър обществен ред на територията на областта.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене