Евродепутатът Андрей Новаков с публична лекция пред студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Евродепутатът Андрей Новаков с публична лекция пред студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Темата на лекцията му – „Бъдещето на Европейския съюз между Зеления пакт, реиндустриализацията, сигурността и опазването на околната среда“, събра в една зала млади хора и преподаватели от различни направления – „Право“, „Международни отношения“, „Екология и опазване на околната среда“, „Национална сигурност“.

„България трябва да бъде част от зеления преход на Европа, но са нужни стабилни и предвидими източници на електроенергия. Кой ще приеме добре идеята да се радва на чист въздух с условие, че вечерта може да остане на тъмно и студено“ – каза Новаков.

По време на лекцията студентите проявиха особен интерес към темата за енергийната сигурност на страната и перспективите в атомната енергетика.

Новаков коментира темата за сигурността, като категорично подчерта, че в настоящата ситуация редом с общ бюджет, общи граници и общи политики, трябва да бъдем единни и в отбраната на Съюза.

Като бивш студент на ЮЗУ, Новаков не за първи път е гост-лектор там. Формати от подобен тип са все по-честа практика в университета, като прави впечатление практическата насоченост и стремежът на ръководство и преподаватели да покажат на студентите си връзката на учебния материал и реалната му приложимост.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене